Technologie Informacyjne 2020/2021

Program zajęć

 1. Dropbox Paper — projektujemy własną bazę narzędzi i technik wyszukiwawczych.
 2. Optymalizujemy przeglądarkę internetową.
 3. Google — efektywne wyszukiwanie.
 4. Wyszukiwarki naukowe.
 5. Infodemia, fake news, dezinformacja, postprawda, bańka informacyjna, infotainment.
 6. Kopie stron, Archiwum Internetu, strony lustrzane.
 7. Biblioteki cyfrowe, repozytoria, agregatory.
 8. Kolokwium.
 9. Zaliczenie.
Literatura
 1. Baillargeon N.: Krótki kurs samoobrony intelektualnej. 2011
 2. Hatalska N.: Mirrorworld, czyli pandemia vs infodemia. (2020)
 3. Kowalczyk Z: Internetowa papka, multitasking i wojna o uwagę. W: Pismo. Magazyn opinii (2019)
 4. Król K.: Deep Web i Dark Web: niewidoczne zasoby Internetu(2019)
 5. Pulikowski A.: Kryteria oceny dokumentów wyszukiwanych w Internecie. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Pod red. E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 120–129
 6. Pulikowski A.: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje. Katowice 2018
 7. Pulikowski A.: Wyszukiwanie informacji w Internecie. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A.Tokarskiej. 2013, s. 449-462

Wymagania

 1. Kolokwium oparte o wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć.
 2. Zadanie zaliczeniowe: własna baza narzędzi i technik wyszukiwawczych.

Photo by rawpixel.com from Pexels

Kontakt z prowadzącym
mail: dydaktyka.wrobel(at)gmail.com
konsultacje: wtorki 13-13:45