Marketing internetowy 2023

marketing internetowy

Photo by Campaign Creators on Unsplash 

Zajęcia odbywają się online na platformie Teams w zespole
WH/AI/Marketing internetowy/Joanna Wróbel
Każda z grup ma przypisany osobny kanał:
Grupa 1 — czwartek 9.45
Grupa 2 — czwartek 11.30
Kontakt z prowadzącym
 1. Mail: dydaktyka.wrobel(at)gmail.com
 2. Konsultacje: piątek 13.00-13.45

Zasady zaliczenia

 1. Każdy otrzyma link do własnego katalogu na moim dysku Google, tam na koniec zajęć wrzucają Państwo efekt swoich prac. Wystarczy screen. Pliki opisujemy data_temat, np. 2023_03_02_temat.
 2. Jeśli kogoś nie było na zajęciach zagląda na stronę, wchodzi w temat zajęć i przerabia go samodzielnie. W razie trudności zapraszam na konsultacje.
 3. Zespołowe opracowanie strategii marketingowej dla wybranej marki:
Literatura
 1. Brzeziński, M. (2017). Biznes czyli sztuka budowania relacji. 
 2. Cameron, J. (2013). Droga artysty. Jak wyzwolić w sobie twórcę.
 3. Sęczkowska, K. (2020). Content marketing i storytelling, czyli efektywna komunikacja w Internecie. W Humanistyka i nauki społeczne: Doświadczenia, konteksty, wyzwania (T. 15, s. 47–57).
 4. Sinek, S. (2013). Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania.
 5. Stopczyńska K. (2021). Influencer marketing w dobie nowych mediów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Wrycza-Bekier, J. (2021). Fast text: Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę. Wydanie II. Wydawnictwo Helion.
 7. Ziobrowska, J. (2020). Reklama i marketing internetowy jako źródło sukcesu kampanii crowdfundingowych. W Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne (T. 32, s. 211–220).
 8. Żukowski, M. & Grupa Wydawnicza Helion. (2019). Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla każdego. Wydanie II poszerzone. Wydawnictwo Helion.