Marketing internetowy 2023

marketing internetowy

Photo by Campaign Creators on Unsplash 

Zajęcia odbywają się online na platformie Teams w zespole
WH/AI/Marketing internetowy/Joanna Wróbel
Każda z grup ma przypisany osobny kanał:
Grupa 1 — czwartek 9.45
Grupa 2 — czwartek 11.30
Kontakt z prowadzącym
 1. Mail: dydaktyka.wrobel(at)gmail.com
 2. Konsultacje: piątek 13.00-13.45

Program zajęć

 1. Trendy, technologia i narzędzia w e-marketingu
 2. Fundament e-marketingu → odbiorca
 3. Produkt, usługa, oferta
 4. Język w marketingu
 5. Strategia marketingowa w sieci 
  • strona www
  • newsletter
  • media społecznościowe
 6. Rola content marketingu i storytelling
 7. Audio
 8. Video
 9. Microlearning
 10. Social selling
 11. Crowdfunding

Zasady zaliczenia

 1. Każdy otrzyma link do własnego katalogu na moim dysku Google, tam na koniec zajęć wrzucają Państwo efekt swoich prac. Wystarczy screen. Pliki opisujemy data_temat, np. 2023_03_02_temat.
 2. Jeśli kogoś nie było na zajęciach zagląda na stronę, wchodzi w temat zajęć i przerabia go samodzielnie. W razie trudności zapraszam na konsultacje.
 3. Zespołowe opracowanie strategii marketingowej dla wybranej marki:
Literatura
 1. Brzeziński, M. (2017). Biznes czyli sztuka budowania relacji. 
 2. Cameron, J. (2013). Droga artysty. Jak wyzwolić w sobie twórcę.
 3. Sęczkowska, K. (2020). Content marketing i storytelling, czyli efektywna komunikacja w Internecie. W Humanistyka i nauki społeczne: Doświadczenia, konteksty, wyzwania (T. 15, s. 47–57).
 4. Sinek, S. (2013). Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania.
 5. Stopczyńska K. (2021). Influencer marketing w dobie nowych mediów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Wrycza-Bekier, J. (2021). Fast text: Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę. Wydanie II. Wydawnictwo Helion.
 7. Ziobrowska, J. (2020). Reklama i marketing internetowy jako źródło sukcesu kampanii crowdfundingowych. W Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne (T. 32, s. 211–220).
 8. Żukowski, M. & Grupa Wydawnicza Helion. (2019). Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla każdego. Wydanie II poszerzone. Wydawnictwo Helion.