Efektywne Wyszukiwanie Informacji

Zajęcia odbywają się online na platformie Teams w zespole 
Każda z grup ma przypisany osobny kanał:
Laboratorium, grupa nr 3 — wtorek, 9:45-11:15
Laboratorium, grupa nr 1 — wtorek, 11:30-13:00
Laboratorium, grupa nr 2 — wtorek, 13:45-15:15

Photo by rawpixel.com from Pexels

Program zajęć

 1. Dropbox Paper — projektujemy własną bazę narzędzi i technik wyszukiwawczych.
 2. Optymalizujemy przeglądarkę internetową.
 3. Google cz. I — efektywne wyszukiwanie.
 4. Google cz. II — określone typy informacji (filmy, grafika, mapy).
 5. Wyszukiwarki naukowe.
 6. Infodemia, fake news, dezinformacja, postprawda, bańka informacyjna, infotainment.
 7. Kopie stron, Archiwum Internetu, strony lustrzane.
 8. Biblioteki cyfrowe, repozytoria, agregatory.
 9. E-rozwiązania dla Polaków.
 10. Kolokwium.
 11. Narzędzia online: multikonwersja, grafika, rozrywka.
 12. Faktograficzne źródła informacji: słowniki, bibliografie, OJS.
 13. Zaliczenie.
Literatura
 1. Baillargeon N.: Krótki kurs samoobrony intelektualnej. 2011
 2. Hatalska N.: Mirrorworld, czyli pandemia vs infodemia. (2020)
 3. Kowalczyk Z.: Internetowa papka, multitasking i wojna o uwagę. W: Pismo. Magazyn opinii (2019)
 4. Mider D.: Sztuka wyszukiwania w Internecie – autorski przegląd wybranych technik i narzędzi. W: Studia Politologiczne, Vol. 54, s. 191-229. (2019)
 5. Pulikowski A.: Kryteria oceny dokumentów wyszukiwanych w Internecie. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Pod red. E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 120–129
 6. Pulikowski A.: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje. Katowice 2018
 7. Pulikowski A.: Wyszukiwanie informacji w Internecie. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A.Tokarskiej. 2013, s. 449-462
 8. Film Dylemat społeczny
 9. Co Ci robi nadmiar bodźców? (Olga Kozierowska i Miłosz Brzeziński)

Wymagania

Kolokwium oparte o wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć.

Zadanie zaliczeniowe: własna baza narzędzi i technik wyszukiwawczych.

Kontakt z prowadzącym
mail: dydaktyka.wrobel(at)gmail.com
konsultacje: wtorki 13-13:45