Efektywne Wyszukiwanie Informacji

2020/2021

Photo by rawpixel.com from Pexels

Zajęcia odbywają się online na platformie Teams w zespole 
Każda z grup ma przypisany osobny kanał:
Laboratorium, grupa nr 3 — wtorek, 9:45-11:15
Laboratorium, grupa nr 1 — wtorek, 11:30-13:00
Laboratorium, grupa nr 2 — wtorek, 13:45-15:15
Literatura
  1. Baillargeon N.: Krótki kurs samoobrony intelektualnej. 2011
  2. Hatalska N.: Mirrorworld, czyli pandemia vs infodemia. (2020)
  3. Kowalczyk Z.: Internetowa papka, multitasking i wojna o uwagę. W: Pismo. Magazyn opinii (2019)
  4. Mider D.: Sztuka wyszukiwania w Internecie – autorski przegląd wybranych technik i narzędzi. W: Studia Politologiczne, Vol. 54, s. 191-229. (2019)
  5. Pulikowski A.: Kryteria oceny dokumentów wyszukiwanych w Internecie. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Pod red. E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 120–129
  6. Pulikowski A.: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje. Katowice 2018
  7. Pulikowski A.: Wyszukiwanie informacji w Internecie. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A.Tokarskiej. 2013, s. 449-462
  8. Wasiuta O., Wasiuta S.: Deepfake jako skomplikowana i głęboko fałszywa rzeczywistość. W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, s. 19-30.
  9. Film Dylemat społeczny
  10. Co Ci robi nadmiar bodźców? (Olga Kozierowska i Miłosz Brzeziński)

Wymagania

Kolokwium oparte o wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć.

Zadanie zaliczeniowe: własna baza narzędzi i technik wyszukiwawczych.

Kontakt z prowadzącym
mail: dydaktyka.wrobel(at)gmail.com
konsultacje: wtorki 13-13:45