Efektywne Wyszukiwanie Informacji

Program zajęć

 1. Paper — zaprojektuj autorską bazę narzędzi i technik wyszukiwawczych (instrukcje)
 2. Infodemia, fake news, dezinformacja
 3. Optymalizacja przeglądarki internetowej
 4. Efektywne wyszukiwanie informacji z wyszukiwarką Google
 5. Wyszukiwanie określonych typów informacji:
  • filmy,
  • grafika,
  • mapy
 6. Kopie stron i Archiwum Internetu
 7. Wyszukiwarki naukowe
 8. Biblioteki cyfrowe, repozytoria, agregatory 
 9. E-rozwiązania dla Polaków
 10. Narzędzia online i faktograficzne źródła informacji
 11. Kolokwium

Photo by rawpixel.com from Pexels

Literatura obowiązkowa:
 1. Hatalska N.: Mirrorworld, czyli pandemia vs infodemia. (2020)
 2. Kowalczyk Z: Internetowa papka, multitasking i wojna o uwagę. W: Pismo. Magazyn opinii (2019)
 3. Król K.: Deep Web i Dark Web: niewidoczne zasoby Internetu. (2019)
 4. Pulikowski A.: Kryteria oceny dokumentów wyszukiwanych w Internecie. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Pod red. E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 120–129
 5. Pulikowski A.: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje. Katowice 2018
 6. Pulikowski A.: Wyszukiwanie informacji w Internecie. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A.Tokarskiej. 2013, s. 449-462
Literatura dodatkowa:
 1. Derfert-Wolf L.: Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. (2007)
 2. Jaskowska B.: Ukryty internet — jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy? (2007)
 3. Mierzecka-Szczepańska A.: Badania zachowań informacyjnych. Warszawa 2013, s. 65-71
 4. Nowakowie A. M.: Podróżuj lepiej. Zamienie 2019
 5. Pamuła-Cieślak N.: Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników w wyszukiwarce Google. (2013)

Wymagania

 1. Kolokwium oparte o wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć.
 2. Zadanie zaliczeniowe: autorska baza narzędzi i technik wyszukiwawczych.
Kontakt z prowadzącym
mail: dydaktyka.wrobel(at)gmail.com
konsultacje: