Technologie Informacyjne 2019/2020

Zakres tematów

 1. Paper — zaprojektuj autorską bazę narzędzi i technik wyszukiwawczych (instrukcje)
 2. Optymalizacja przeglądarki internetowej
 3. Narzędzia i techniki zaawansowanego wyszukiwania z wykorzystaniem Google’a
 4. Wyszukiwanie określonych typów dokumentów i informacji.
 5. Archiwum Internetu
 6. Niewidoczny Internet – struktura, metody dostępu, wyszukiwanie
 7. Wyszukiwarki naukowe, biblioteki cyfrowe, repozytoria, agregatory
 8. Zotero — jako przykład managera bibliografii
 9. Wybrane kolekcje cyfrowe dla nauki, edukacji i kultury
Literatura
 1. Król K.: Deep Web i Dark Web: niewidoczne zasoby Internetu. (2019)
 2. Pulikowski A.: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje. Katowice 2018
Dodatkowa:
 1. Derfert-Wolf L.: Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. (2007)
 2. Jaskowska B.: Ukryty internet — jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy? (2007)
 3. Pamuła-Cieślak N.: Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników w wyszukiwarce Google. (2013)
 4. Pulikowski A.: Wyszukiwanie informacji w Internecie. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A.Tokarskiej. 2013, s. 449-462
 5. Szczepańska A.: Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. 2007

Wymagania

 • Sprawdzian praktyczny oparty o wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć.
 • Zadanie zaliczeniowe: autorska baza narzędzi i technik wyszukiwawczych wspierających warsztat kulturoznawcy.

Photo by rawpixel.com from Pexels

Kontakt z prowadzącym
Konsultacje: wtorek, piątek 13:00-13:45