Kolekcje cyfrowe dla nauki i edukacji

Program zajęć

 1. Podstawowe pojęcia: kolekcja, kolekcja cyfrowa, biblioteka cyfrowa, dziedzictwo narodowe. Określenie obszaru odbiorców ze środowiska nauki i edukacji.
 2. Materialne i niematerialne zasoby. UNESCO działania na rzecz rozwoju nauki i kultury. Muzea online i ich obiekty.
 3. Kolekcje cyfrowe dla nauki i edukacji w zasobach polskich zbiorów cyfrowych.
 4. Kolekcje cyfrowe dla nauki i edukacji w zasobach zagranicznych zbiorów cyfrowych.
 5. Kolekcje cyfrowe z perspektywy użytkownika oraz architekci bibliotek cyfrowych.
 6. Kolekcje cyfrowe, jako forma promocji instytucji i jej usług.
 7. Tworzenie kolekcji cyfrowej. Kryteria doboru obiektów przy tworzeniu kolekcji cyfrowych. Digitalizacja etapem tworzenia kolekcji cyfrowych. Aspekty prawne — licencje. Ewaluacja kolekcji cyfrowych.
 8. Wyszukiwanie informacji w obrębie kolekcji. Sposoby opisu zasobów.
 9. – 11. Autorskie kolekcje uczestników zajęć

Literatura:

 1. Bednarek-Michalska B.: Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne. https://moodle.umk.pl/OtwarteZasoby/mod/book/view.php?id=149&chapterid=2
 2. Bednarek-Michalska B.: Standardy i dobre praktyki budowania kolekcji cyfrowych, https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/29/bc-standardy4.pdf?sequence=1
 3. Biblioteki cyfrowe. Pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej, Marii Próchnickiej. Warszawa 2012.Wałek A.: Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra. Warszawa 2009. http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=535&from=pubstats
 4. Bożek A., Kamińska-Mazur L.: Europeana — Cyfrowa Kolekcja Europejskiego Dziedzictwa Kultury, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=19585
 5. Głowacka E.: Jakość bibliotek cyfrowych – aspekty i kryteria oceny. „E-mentor” 2011, nr 2. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/828
 6. Janiak M., Krakowska M.: Ocena bibliotek cyfrowych – kryteria jakości. W: Mazurek, Cezary, Stroiński, Maciej, Węglarz, Jan. Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010. Materiały z konferencji. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2011, s.101-108 http://lib.psnc.pl/Content/318/BC-19-Janiak.pdf