Efektywne Wyszukiwanie Informacji
2019/2020

Zakres tematów

 1. Paper — zaprojektuj autorską bazę narzędzi i technik wyszukiwawczych (instrukcje)
 2. Optymalizacja przeglądarki internetowej. Fake news
 3. Efektywne wyszukiwanie informacji z wyszukiwarkami Google i Bing
 4. Wyszukiwanie określonych typów dokumentów i informacji (grafika, filmy, wiadomości, mapy, katalogi stron)
 5. Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych do nawigacji po nieaktywnych witrynach, Archiwum Internetu
 6. Niewidoczny Internet
 7. Wyszukiwarki naukowe, biblioteki cyfrowe, repozytoria, agregatory 
 8. Narzędzia online — baza i sposoby wyszukiwania
 9. Faktograficzne źródła informacji
Literatura
 1. Król K.: Deep Web i Dark Web: niewidoczne zasoby Internetu. (2019)
 2. Pulikowski A.: Kryteria oceny dokumentów wyszukiwanych w Internecie. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Pod red. E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 120–129
 3. Pulikowski A.: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje. Katowice 2018
 4. Pulikowski A.: Wyszukiwanie informacji w Internecie. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A.Tokarskiej. 2013, s. 449-462
Dodatkowa:
 1. Derfert-Wolf L.: Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. (2007)
 2. Jaskowska B.: Ukryty internet — jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy? (2007)
 3. Mierzecka-Szczepańska A.: Badania zachowań informacyjnych. Warszawa 2013, s. 65-71
 4. Pamuła-Cieślak N.: Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników w wyszukiwarce Google. (2013)
 5. Szczepańska A.: Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. 2007

Wymagania

 • Sprawdzian praktyczny oparty o wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć.
 • Zadanie zaliczeniowe: autorska baza narzędzi i technik wyszukiwawczych.

Photo by rawpixel.com from Pexels

Kontakt z prowadzącym
Konsultacje: wtorek, piątek 13:00-13:45