Efektywne Wyszukiwanie Informacji
2019/2020

Zakres tematów

 1. Paper — zaprojektuj autorską bazę narzędzi i technik wyszukiwawczych (instrukcje)
 2. Optymalizacja przeglądarki internetowej. Fake news
 3. Efektywne wyszukiwanie informacji z wyszukiwarką Google
 4. Wyszukiwanie określonych typów informacji:
 5. Kopie stron i Archiwum Internetu
 6. Wyszukiwarki naukowe
 7. Biblioteki cyfrowe, repozytoria, agregatory 
 8. Narzędzia online i faktograficzne źródła informacji
Literatura
 1. Kowalczyk Z: Internetowa papka, multitasking i wojna o uwagę. W: Pismo. Magazyn opinii (2019)
 2. Król K.: Deep Web i Dark Web: niewidoczne zasoby Internetu. (2019)
 3. Pulikowski A.: Kryteria oceny dokumentów wyszukiwanych w Internecie. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Pod red. E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 120–129
 4. Pulikowski A.: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje. Katowice 2018
 5. Pulikowski A.: Wyszukiwanie informacji w Internecie. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A.Tokarskiej. 2013, s. 449-462
Dodatkowa:
 1. Derfert-Wolf L.: Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. (2007)
 2. Jaskowska B.: Ukryty internet — jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy? (2007)
 3. Mierzecka-Szczepańska A.: Badania zachowań informacyjnych. Warszawa 2013, s. 65-71
 4. Nowakowie A. M.: Podróżuj lepiej. Zamienie 2019
 5. Pamuła-Cieślak N.: Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników w wyszukiwarce Google. (2013)
 6. Szczepańska A.: Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. 2007

Wymagania

 • Sprawdzian praktyczny oparty o wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć.
 • Zadanie zaliczeniowe: autorska baza narzędzi i technik wyszukiwawczych.

Photo by rawpixel.com from Pexels

Kontakt z prowadzącym
Konsultacje: wtorek, piątek 13:00-13:45