Efektywne wyszukiwanie informacji

Program zajęć

Literatura

  1. Derfert-Wolf L.: Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. Dostępny w Internecie: http://eprints.rclis.org/archive/00008560/01/derfert_CPI.pdf
  2. Krzywy E.: Semantyczna Sieć: Boty uczą się kojarzyć. „Chip”, nr 6, s. 48–53. Dostępny w Internecie: http://www.chip.pl/artykuly/porady/2009/06/semantyczna-siec-boty-ucza-sie-kojarzyc
  3. Lis R.: Biblioteki cyfrowe. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A.Tokarskiej. 2013, s. 172-187.
  4. Mierzecka-Szczepańska A.: Badania zachowań informacyjnych. Warszawa 2013, s. 65-71.
  5. Papińska-Kacperek J.: Wyszukiwanie informacji w Internecie. 2006. Dostępny w Internecie: http://www.ki.uni.lodz.pl/~jpapkac/podstawy/wyszukiwanie.pdf
  6. Pulikowski A.: Kryteria oceny dokumentów wyszukiwanych w Internecie. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Pod red. E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 120–129.
  7. Pulikowski A.: Wyszukiwanie informacji w Internecie. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A.Tokarskiej. 2013, s. 449-462.
  8. Szczepańska A.: Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. 2007. Dostępny w Internecie: http://eprints.rclis.org/15040/1/PODSTAWOWE_STRATEGIE_WYSZUKIWANIA_INFORMACJI.pdf